Onderwijs

Het Spelenderwijs schoolorkest 

Muziekles tijdens schooltijd
Muziekles op de basisschool krijgt de laatste tijd veel aandacht, en terecht, want muziek draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind, zowel cognitief, motorisch als sociaal-emotioneel. Door op de basisschool al vroeg met muziek te beginnen, wordt in een vroeg stadium deze ontwikkeling geprikkeld. Het Muziekhuis Oudewater is actief op diverse basisscholen in Oudewater en omgeving: de Jozefschool, de Mariaschool en Klavertje 4 uit Oudewater, de Gerardus Majella uit Cabauw, de Eben Haëzer uit Polsbroek en de Paulusschool en De Overkant uit IJsselstein

Samenspelen in een schoolorkest
Het is voor kinderen niet altijd vanzelfsprekend dat ze in aanraking komen met een muziekinstrument. Het Muziekhuis Oudewater wil hen graag die ervaring bieden. Daarom is speciaal voor de groepen 5 tot en met 8 van de deelnemende basisscholen het project ‘Spelenderwijsorkest’ ontwikkeld. De kinderen ontdekken spelenderwijs hun eigen interesse in muziekinstrumenten en diverse muziekstijlen en ervaren hoe leuk én bijzonder het is om samen muziek te maken in een orkest.

Optredens van het Spelenderwijsorkest tijdens evenementen
Een paar keer per jaar speelt het Spelenderwijs schoolorkest in Oudewater tijdens lokale evenementen zoals bijvoorbeeld Carnaval, Koningsdag, Bevrijdingsdag en het Heksenfestijn.

Buitenschools vervolgaanbod
Als vervolg op de binnenschoolse Spelenderwijsorkestlessen biedt Stichting Muziekhuis Oudewater ook korte buitenschoolse muziekcursussen zoals bijvoorbeeld de Popband 4 Kids en keyboardles voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

123ZING muziekmethode: Muzieklessen door de leerkracht zelf.
Op zo’n 900 scholen in Nederland wordt er gewerkt met de 123ZING muziekmethode, zo ook op de Jozefschool, de Mariaschool en Klavertje 4 uit Oudewater, de Gerardus Majella uit Cabauw, de Eben Haëzer uit Polsbroek en de Paulusschool en De Overkant uit IJsselstein

De 123ZING muziekmethode is een digitale, flexibele en laagdrempelige manier van lesgeven in muziek voor groep 1 t/m 8 en ook voor de kinderen en ouders thuis. Er wordt gewerkt met eigen 123ZING-liedjes met bijbehorende muzikale extra’s die de basis vormen van de methode. Er wordt gezongen, bewogen, zelf muziek gemaakt, geluisterd, gelezen en genoteerd. De leerkrachten hebben hiervoor een training gevolgd om zelf met behulp van de digibordlessen van 123ZING wekelijks een muziekles te verzorgen in de klas. Op deze manier kan ieder kind kennismaken met muziek!

Regeling Impuls Muziekonderwijs
De regeling impuls Muziekonderwijs is gericht op meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland op alle basisscholen. Scholen kunnen zélf aanvragen doen samen met muziekaanbieders, zoals 123ZING of het Muziekhuis Oudewater. Ze kunnen een aanvraag doen voor drie jaar en zo muziek binnen en buiten school weer op de kaart zetten.

De subsidie is bedoeld voor het aanbieden van structureel muziekonderwijs, deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en het maken van een verbinding tussen binnenschools- en buitenschools muziekonderwijs (Spelenderwijsorkest).

Samenwerken met het Muziekhuis
Wil jij als school samenwerken met het Muziekhuis? Stuur dan een email naar info@muziekhuisoudewater.nl om een afspraak te maken.

Informatie over de regeling en het aanvragen daarvan vind je hier.